Hållbara evenemang

En liten tjej ligger på en gräsmatta och håller i en jordglob
Pure Act logotyp

Vår gemensamma framtid

För att vi ska kunna bibehålla vår höga standard och samtidigt inte tära på våra resurser, krävs att vi ställer om. Det finns mycket vi kan göra, som att återanvända, använda energisnåla lösningar, samordna, agera i närområdet etc. Ett evenemang kan bli minst lika roligt, utan att behöva göra ett stort klimatavtryck.

Gör det till en sport att se hur långt resurserna räcker i planeringen.

Ring Maila