Vi är med där människor möts

– från idé till succé

MÖTEN

Möten i stora och små grupper gör sig bäst där alla deltagarna är väl förberedda där genomförandet skapar dynamik och involverar alla. Inbjudan och förberedelser är viktiga och inte minst teknik och logistik i genomförandet. För att få effektiva och dynamiska möten kan det finnas all anledning att förbereda noga och till och med genomföra “generalrepetitioner”. Runt möten skall naturligtvis miljö, pauser, mat och dryck, transporter mm. vara väl genomtänkta och effektiva.