Projekt- och produktionslednings

En kvinna som håller i ett möte på ett kontor

Ordning och reda

Ofta består evenemangen av 20% kreativitet och 80% administration med andra ord; ordning och reda!

Beroende på evenemangets storlek samt om det är ett eller flera evenemang parallellt eller över tid som ska ledas, kan både projektledare och produktionsledare behövas. Det är mycket som skall samordnas. Viktigt är att tidigt besluta om projektledaren skall vara extern eller från beställarens linjeorganisation. Produktionsledaren representeras bäst av den levererande organisationen/gruppen.

Ett projekt eller en produktion har tydliga avgränsningar; med tydlig start, målbild och avslut.

Närbild på ett A4 papper med tidsschema på.
Ring Maila