Invigning

Nya biofabrik – AstraZeneca, Sweden Biologics Center

Som Styrelseordföranden Leif Johansson sa i introduktionen; ”Nu invigning en av Sveriges viktigaste och mest innovativa satsningar, AstraZenecas - Sweden Biomanufacturing Center”. Vår uppgift bestod i att driva förberedelser och genomförandet på ett pandemisäkert sätt. Invigningen, som genomfördes i en stor uppbyggd paviljong direkt i anslutning till fabriken, bestod av 3 delar; först börsöppning på morgonen, sedan den formella invigningen och till sist middag och underhållning för alla medarbetare (det sistnämnda i 3-skift).

Ring Maila