Strategi, innehåll & budskap

Två unga pojkar sitter med postit lappar

Den röda tråden – från strategi via budskap och rätt innehåll

Visst är det kul och bra att evenemanget är trevligt, roligt, snyggt och innehållsrikt, men vad är egentligen syftet? Utifrån strategin och målet skapas rätt budskap och innehåll. Målgruppen och budgeten är nog så viktiga komponenter i planeringens tidiga skeden.

Spegla företagets värdegrund, verksamhet och budskap i evenemangets utformning.

Ring Maila