Jubileum

Södertälje Trä fyller 100 år

Södertälje Trä fyller 100 år och vill bjuda in sina kunder till jubileum på sin egen arbetsplats. Vad gör vi då? Jo, bygger om höglagret till en härlig festplats och Oktoberfest. Food truck inne bland borden och baren bland byggmaterialet. Till scenen har vi engagerat en härlig oktobertrio. Klasse Möllberg (matdirigent, sång, gitarr och såg), Pierre Ericsson (dragspel) och Peter Milefors (trummor).

Ring Maila