Mässa & monter

Stål och Brandteknik AB

Efter förfrågan där kunden önskade slippa den vanlig standardiserade mässmontern som mässarrangören erbjuder, tog vi fram idé, skiss och inramning. Väl landat i utformningen tog vi projektledarskap och ansvarade för att detaljer med mässarrangören inför mässans start. Väl dags byggde vi upp montern enligt ritningar och innehåll, veckan senare ansvar för hela avetableringen.

En monter uppbyggd på en mässa
Ring Maila