Frukostklubbar, Studiosändningar – Södertälje Kommun

Södertälje kommuns näringslivsavdelning anordnar med jämna mellanrum morgonmöten för information, inspiration, dialog och debatt kring Södertälje som företagskommun. Under pandemin har dessa hållits i digitalt format, där vi på robot event har stått för studio, inramning, teknik, filmning, streaming och dialog. Upplägget har varit en moderator från näringslivsavdelningen och inbjudna talare från näringsliv och kommun och varierande inspiratörer beroende på tema.

Ring Maila