Chefskonferens – Volkswagen Group

För fjärde året i rad får vi förtroendet att ordna VGS chefskonferens, en heldagskonferens för +100 chefer. I vår roll som projektledare ansvarade vi för; Upphandla lokal och catering, föreslå och leverera scendekor, original för trycka namnskyltar, vepor mm., upphandla och planera med de externa talarna, hantera anmälningar, deltagande, luncher, allergier etc., planera för och sköta all bild, film och ljud i konferensen, i förväg kvalitetssäkra de interna och externa talarnas PPT-presentationer, samspel med VGS filmbyrå för körning av allt videomaterial.

För att förbereda mötesdeltagarna föreslog och använde vi vår mötesapp. Självklart användes appen i genomförandet för mentometerfrågor, omröstningar, grupparbeten och liknande, men i större utsträckning också före konferensen. Detta för att förbereda deltagarna på konferensinnehållet, skicka ut information och ”starta konferensen tidigare” genom att dela budskap, presentationer och marknadsundersökningar. På så sätt kom deltagarna väl förberedda till genomförandedagen. Dessutom använde vi appen för att peppa cheferna i god tid, genom videohälsningar från såväl ledningen som från de externa talarna.

Ring Maila